Konvertavimas:
Į
A06_kodas_tb,A06_vardas,<A07_kodas_tb,A07_kodas_is>,A99_xx
A,B,C,D,E
=>
<A06>
 <A06_kodas_tb>A</A06_kodas_tb>
 <A06_vardas>B</A06_vardas>
  <A07>
   <A07_kodas_tb>C</A07_kodas_tb>
   <A07_kodas_is>D</A07_kodas_is>
  </A07>
 <A99_xx>E</A99_xx>
</A06>
Pirmam stulpeliui < nereikalingas.
Jei visi vidinės grupės (pvz., A7_*) laukai tušti, grupė nededama.